Körmatiné
i Botaniska trädgården, 28:e juni 2015
  Chormatinee
im Botanischen Garten, 28. Juni 2015