Vårkonsert
Hansahaus München, 9:e maj 2015
  Frühjahrskonzert
Hansahaus München, 9. Mai 2015

Glad såsom fågeln