Körmatiné i Botaniska trädgården, 16:e juni 2013   Chormatinee im Botanischen Garten, 16. Juni 2013