om körledaren

Marianne Wennås kommer ifrån Uppsala, en stad med rik musik och körtradition. Hennes karriär som körledare började i tidig ålder, då hon redan som 13-åring blev ombedd att öva in och leda ett Luciatåg för barn.
Innan examen avslutade hon framgångsrikt sin kantorsutbildning i Uppsala Domkyrka. Efter sin utbildning ledde hon Kiruna Kammarkör och flera vuxen- och barnkörer runt om i Sverige.
Hennes brinnande intresse för musik och körledning fortsatte och 1983 grundade hon Svenska Kören i München. Årligen besöker hon workshops i Tyskland, Österrike och naturligtvis i Sverige, Danmark och Norge. På så sätt har hon lärt känna och kunnat fortsätta hålla kontakten med några av Skandinaviens kända körledare och tonsättare. Genom dessa kontakter tar hon alltid med sig nya stycken, även ett par som komponerats för just Svenska Kören.

Den 2 september 2020 skildrades vår körledare Marianne Wennås i Süddeutsche Zeitung. -->Artikel med bild
Über die Chorleiterin

Marianne Wennås stammt aus Uppsala, einer Stadt mit reicher Chortradition.
Ihre Karriere als Chorleiterin beginnt schon sehr früh, als sie als 13-Jährige beauftragt wurde, mit Kindern Lieder für das Luciafest einzuüben. Noch vor dem Abitur legte sie die Kantorenprüfung am Dom zu Uppsala ab.
Beginnend mit dem Kiruna Kammarkör leitete sie nach dem Studium mehrere Erwachsenen- und Kinderchöre in Schweden.
Nach Heirat und Übersiedlung nach München studierte sie Musikwissenschaft, Musikpädagogik und musikalische Früherziehung.
Ihr Wissensdurst in puncto Musik und Chorleitung hat auch nach der Gründung des Schwedischen Chors München 1983 nicht nachgelassen. Jedes Jahr besucht sie mehrmals Workshops in Deutschland und Österreich, und natürlich in Schweden, Dänemark und Norwegen. So lernte sie und lernt noch von den großen Chordirigenten, -komponisten und -arrangeuren Skandinaviens, hält Kontakt zur dortigen Chorszene und bringt immer wieder interessante - sogar extra für den Schwedischen Chor München komponierte - Werke mit.

Am 2. September 2020 wurde unsere Chorleiterin Marianne Wennås in der Süddeutschen Zeitung porträtiert. -->Artikel mit Bild
om kören

Marianne grundade Svenska Kören i München dá hon kände saknaden av den svenska körmusiken och körledarskapet. Därav sjunger vi nästan bara svenska stycken, men då och då smyckar vi den blågula färgskalan med norska, danska och även finska stycken. Allt självklart på originalspråk.
Körens repertoar sträcker sig alltfrån det klassiska, Carl Michael Bellman, över de stora romantikerna som Waldemar Åhlén, Hugo Alfvén, Wilhelm Peterson-Berger. Även över den mer moderna svenska musiken som Gunnar Eriksson, Sven-Eric Johanson och Arne Mellnäs. Vi gör dock små musikaliska utflykter till folkmusiken och popsångernas värld. Likväl finns de svenska nubbevisorna och de innerliga svenska styckena på körens vida musikaliska lista.
Det som dock står kören och publiken i München mycket nära hjärtat, är julsångerna och de årliga julkonserterna då Lucia med följe sprider ljus med krona och sång i den mörklagda kyrkan.

Vi är en blandad kör och gläds åt alla nya medlemmar, speciellt manliga sångare som stärker oss med djupare toner.
Varje onsdag kväll repeterar vi nära centralstationen och varje år åker vi på körhelg i Oberbayern.
Körmedlemmarna kommer inte bara från Sverige. Många av oss är Skandinavienfans som antingen har bott uppe i norr eller studerat något av de nordiska språken. De finns även de som tycker mycket om den nordiska musikens klang och därför gärna vill sjunga med oss.
Über den Chor

Gegründet hat Marianne den 'Svenska Kören München', weil sie hier die schwedische Chormusik und das Chorleiten vermisste. Daher singen wir fast ausschließlich schwedische Werke, gucken aber immer wieder über den blau-gelben Gartenzaun und studieren auch mal was Norwegisches, Dänisches oder Finnisches ein. Alles in Originalsprache, versteht sich.
Das Repertoire erstreckt sich von der Klassik (Carl Michael Bellman), über die großen Spätromantiker wie Waldemar Åhlén, Hugo Alfvén, Wilhelm Peterson-Berger bis in die Gegenwart (Gunnar Eriksson, Sven Eric Johanson, Arne Mellnäs ...); und wir machen Ausflüge in die Folk- und Popmusik.
Wir singen alles, von ausgelassenen Trinkliedern bis zu geistlichen Werken.
Besonders beliebt bei den Chormitgliedern und dem Münchner Publikum sind unsere stimmungsvollen Weihnachtskonzerte, wenn Lucia mit der Lichterkrone und ihrem Gefolge singend durch die dunkle Kirche zieht.

Wir sind ein gemischter Chor, über Verstärkung unserer Männerriege freuen wir uns immer. Interessenten bitte melden!
Jeden Mittwoch Abend proben wir nahe Hauptbahnhof. Zweimal im Jahr fahren wir zum Chorwochenende ins bayerische Oberland.
Die Sänger kommen nicht nur aus Schweden. Viele von uns sind Skandinavienfans, haben dort eine Weile gelebt oder lieben einfach besondere Farbe der Musik aus dem Norden.