Svenska kören på Rådhusets balkong:   


Biljetter till 12€ och skol- och studentbiljetter (ID) till 8€ i biljettkassan en timme före konserten. Vid MünchenTickets förskottsbokningsställen ska en systemavgift betalas i varje enskilt fall.
MünchenTickets webbplats finns endast vanliga biljetter + systemavgift.

Tickets zu 12€ und Schüler-und Studententickets (mit Ausweis) zu 8€ an der Abendkasse eine Stunde vor dem Konzert. Bei den Vorverkaufsstellen von MünchenTicket ist dazu jeweils eine Systemgebühr fällig.
Auf der Website von MünchenTicket gibt es nur reguläre Karten + Systemgebühr.


Nyheter

 • 24.11.2022, kl. 17:30,
  julmarknad Marienplatz München:

  Svenska Kören sjunger från sitt Lucia- och julprogram från rådhusets balkong.


 • Vill du vara med i kören?
  Vi ser fram emot nya sångare med notläsningsförmåga och körvana.
  Naturligtvis är svenskar, norrmän, danskar etc. extra välkomna, men också passionerade sångare från München med omgivning, som vill upptäcka den skandinaviska körkulturen.
  Vänligen kontakta vår körledare, Marianne Wennås.(m.wennas[at]gmx.de)

  Äldre aktiviteter

 • Lördag 9 juli 2022 kl. 19.30 sjunger vi vid Labyrinten St. Heinrich-Kirche, München Sendling-Westpark

 • Söndag 26 juni 2022
  Midsommar matiné i botanisk trädgården München

 • 4. Advent
  Lördagen den 18.12. kl. 19:15 sjunger vi svenska julsånger på en "Betlehemskväll" i labyrinten i Sankt Heinrichs kyrka i München Sendling-Westpark. • Neuigkeiten

 • 24.11.2022, 17:30 Uhr,
  Christkindlmarkt Marienplatz München:

  Der Schwedische Chor singt vom Rathausbalkon aus seinem Lucia- und Weihnachtsprogramm.


 • Möchtest du im Chor mitmachen?
  Wir freuen uns auf neue SängerInnen mit Notenkenntnis und Chorerfahrung.
  Herzlich willkommen sind natürlich Schweden, Norweger, Dänen etc., aber auch leidenschaftliche Sänger aus München und Umgebung, die gerne die skandinavische Chorkultur entdecken möchten.
  Anfragen bitte an unsere Chorleiterin, Marianne Wennås. (m.wennas[at]gmx.de)

  Ältere Aktivitäten

 • Samstag, 9. Juli 2022, 19.30 Uhr singen wir im Labyrinth der St. Heinrich-Kirche, München Sendling-Westpark

 • Sonntag, 26. Juni 2022
  Mittsommer-Matinee im Botanischer Garten München

 • 4. Advent
  Am Samstag, den 18.12.2021 um 19:15 Uhr singen wir schwedische Weihnachtslieder bei einem "Bethlehemabend" im Labyrinth an der St. Heinrichskirche in München Sendling-Westpark.